Thursday, 23 October 2008

A guitar solo I've been working on...

Wow, wow, wa, wa ,wah, waaaaaaoooww... diddly diddly diddly waaaaaoow, da, da ,da ,daaaoooowwwww, blaaahhhhhhh, eeeeeeeeeeeeeeeeeee
Rocking!

No comments: